Class Schedule

Undergrad level curriculum is 100% English. Minimum credits required for graduation is 140.


Class Schedule » Curriculums» Course Contents » Prerequisites »


For more information, please refer the related links in ITU Registrar’s Office


Internship

Students are required to finish min 30 days of internship for graduation. For more information, please follow the below link or consult the Head of Department Internship Committee (Assoc.Prof.Dr. Gizem Dinler Doğanay).

Stajlar yurt içi ve yurt dışında bulunan, Moleküler Biyoloji, Genetik ya da Biyoteknoloji alanlarında etkinliği olan kamu ya da özel sektördeki firmalar ve araştırma enstitülerinde yapılabilmektedir. Staj etkinlikleri, bölüm staj danışmanı olarak görevlendirilen bölüm öğretim üyesi (Doç.Dr. Gizem Dinler Doğanay) tarafından koordine edilir ve öğrenciler yönlendirilir.

For detailed information click here.


Double Major Program

Çift Anadal Programının (ÇAP) amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir (ana)dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki bölümü de 4 sene okumuş gibi iki ayrı diploma almaktadır.

Açılan kontenjanlar bölümün o yıl 1. sınıfa aldığı öğrenci sayısının %5 inden az %20’sinden fazla olamaz. İTÜ bu konuda genellikle %10 kontenjanı kullanmaktadır.

  • 1. yıl sonunda en az 35, 2. yıl sonunda en az 75 krediyi tamamlayan
  • Genel not ortalaması en az 3,00 olan
  • Bulunduğu sınıfta başarı sıralaması itibarı ile ilk %20’lik dilimde bulunan
  • Aldığı tüm kredili dersleri başarı ile tamamlayan

öğrenciler ÇAP’a başvurabilirler. ÇAP için başvurular yarıyılın başlangıcından önceki 3. hafta içerisinde hem 1. hem 2. anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır. Öğrenci daha sonra ÇAP programından ayrılmak istediğinde ancak 2. anadalı bırakabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilir ya da Prof.Dr. Z. Petek Çakar’a danışabilirsiniz.

For detailed information click here.


Transfer Students

This option is to give students the opportunity to circumvent the shortcomings of university entrance exam. The students who did not end up in their desired majors have the right to transfer between different faculties (colleges) up to the third Semester, and they can transfer within the same faculty (college) after the third Semester.

For this, students need to meet certain criteria. Overall GPA should be above 2.50. Evaluation for transferring to different departments are made based on the students’ GPAs. Overall GPAs are ranked from highest to smallest and this student placement procedure shows similarities to the university entrance exam.

For more information, click on the link below or contact Assoc. Prof. Dr Ayça Sayı Yazgan

For detailed information click here.

 

Yandal Programı

İTÜ’de 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 15 program ile yandal eğitimine başlanmıştır. Yandal programlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yandal programının amacı İTÜ’ nün bir lisans programını başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda da (yandal) eğitim görmelerini sağlamaktır. Detaylı bilgilere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz ya da Prof.Dr. Z. Petek Çakar’a danışabilirsiniz.

Undergraduate Program Curriculum

For detailed information click here.