Lisans ve Yüksek Lisans Programına Kayıtlı ve zorunlu staj yapmaları gerektiğini belgeleyen adaylar başvurabilir.

Kış dönemi için son başvuru tarihi: 12 Aralık 2014 

Aşağıdaki belgeler şahseh ajansa teslim edilecektir:
*Zorunlu staj için üniversiteden alınacak belge
*Öğrenci belgesi
*Okul tarafından onaylı ders programı ve transkript
*Nüfus cüzdanı fotokopisi
*Resimli özgeçmiş
*Staj yapılmak istenen konu ve tarihlere ilişkin açıklayıcı bir niyet mektubu