Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Bitirme Çalışması Teslimi Esasları değiştirilmiş ve Bölümümüz için gerekli koşullar da bu esaslara ve Bölüm Kurulu kararlarına uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  1. Öğrenciler tezlerini Danışmanlarına, diğer iki jüri üyesine ve kayıtlı olduğu dersi veren öğretim elemanına /pdf/ formatında elektronik olarak ileteceklerdir. Tezlerin basılması gerekmemektedir.
  2. Dekanlığa tez teslimi yapılmayacaktır. Teslim süresi uzatması için başvurular Bölüm Başkanlıklarına yapılacak ve Bölüm tarafından değerlendirilecektir.
  3. Sadece teslimi bir sonraki döneme uzatmak isteyen öğrenciler Dekanlığa başvuracaklardır.

Ayrıntılı bilgi ve ilgili belgeler için


Lisans Bitirme Tezi Esasları/Belgeler»